شــتاب دهـنـــده آســـا

در سال ۱۴۰۰، شتابدهنده آسا به همراه جمعی از کارآفرینان یزدی، به عنوان شتابدهنده تخصصی بازار در کشور شروع به فعالیت کرد. هدف این شتابدهنده، شتابدهی به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با پتانسیل بالا در حوزه بازار است. علاوه بر این، آسا سعی می‌کند به ارتقای رقابت‌پذیری و بالابردن کیفیت محصولات، خدمات و ثبات مالی تیم‌های منتخب نیز کمک کند. این شتابدهنده همچنین مجوز دانش‌بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را نیز به دست آورده است.

اگر شما نیز به رویای تحقق تغییر و موفقیت در کسب و کار خود می‌پردازید، به خانواده ما بپیوندید تا با هم این رویاها را به واقعیت تبدیل کنیم.

در مورد شرکت

شرکت راهبران فناور پویا آسا

در سال ۱۴۰۰، شتابدهنده آسا به همراه جمعی از کارآفرینان یزدی، به عنوان شتابدهنده تخصصی بازار در کشور شروع به فعالیت کرد. هدف این شتابدهنده، شتابدهی به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با پتانسیل بالا در حوزه بازار است. علاوه بر این، آسا سعی می‌کند به ارتقای رقابت‌پذیری و بالابردن کیفیت محصولات، خدمات و ثبات مالی تیم‌های منتخب نیز کمک کند. این شتابدهنده همچنین مجوز دانش‌بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را نیز به دست آورده است.

اگر شما نیز به رویای تحقق تغییر و موفقیت در کسب و کار خود می‌پردازید، به خانواده ما بپیوندید تا با هم این رویاها را به واقعیت تبدیل کنیم

آمــار و ارقــام

27+طرح بررسی شده
5+پذیرش پیش شتابدهی
4+پذیرش در شتابدهی
4+تیم فعال
27+طرح بررسی شده
5+پذیرش پیش شتابدهی
4+پذیرش در شتابدهی
4+تیم فعال

مراحل شتابدهی

ما در چه مراحلی میزبان
تیم های نوآور هستیم؟

این دوره، یک سفر هیجان‌انگیز و کوتاه مدت به جهان کسب‌وکار است که 4 تا 6 ماه ادامه خواهد داشت. تمرکز اصلی آسا در این دوره بر روی زیرساخت‌های تیم ها جهت ورود به بازار می‌باشد. در این سفر، با استفاده از یک برنامه فشرده به بررسی ایده‌ها و محصولات تیم‌های منتخب می‌پردازیم.

پـیــش شــتـابـدهــی

_

این دوره، یک سفر هیجان‌انگیز و کوتاه مدت به جهان کسب‌وکار است که 4 تا 6 ماه ادامه خواهد داشت. تمرکز اصلی آسا در این دوره بر روی زیرساخت‌های تیم ها جهت ورود به بازار می‌باشد. در این سفر، با استفاده از یک برنامه فشرده به بررسی ایده‌ها و محصولات تیم‌های منتخب می‌پردازیم. سپس به آنها دانش و اطلاعات لازم برای رسیدن به موفقیت در کسب‌وکارشان را انتقال می‌دهیم. قرار است در این دوره، مهارت‌های لازم را برای شکوفایی و توسعه توانمندی تیم‌ها آموزش دهیم و با هم به تبدیل کردن شرکت به یک شرکت برند و با بهترین جایگاه بپردازیم.
منتورهایی از متخصصین مجرب و حامیان تلاش‌گر در آسا آماده‌اند تا با استفاده از روش‌های پیشرفته‌ای مانند منتورینگ، کوچینگ و مشاوره توانایی‌های شما را برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار تقویت کنند.

شتابدهی

_

در دوره شتابدهی، همانند دوره قبل تیم ها به صورت مستمر از خدمات منتورینگ، کوچینگ، مشاوره و آموزش بهره‌مند خواهند شد. تمرکز اصلی این دوره بر ارائه خدمات جهت ورود یا توسعه بازار است همراه با بازطراحی مدل کسب و کار، شبکه سازی، بازاریابی و سایر موارد تخصصی و عملیاتی بر حسب اولویت و ضرورت بازار صورت خواهد گرفت. این دوره با مدت زمان 2 تا 5 سال برنامه ریزی شده است و در این مدت خدماتی از قبیل ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ، پیوند با شبکه گسترده فعالان صنعتی، و آموزش در حوزه های تخصصی، مهارتی و کسب وکار ارائه خواهد شد. نکته مهم این است که امکان ارائه خدمات در زمینه بازرگانی و صادرات در این دوره نیز امکان‌پذیر است.

پـیــش شـتـابـدهــی

_

این دوره، یک سفر هیجان‌انگیز و کوتاه مدت به جهان کسب‌وکار است که 4 تا 6 ماه ادامه خواهد داشت. تمرکز اصلی آسا در این دوره بر روی زیرساخت‌های تیم ها جهت ورود به بازار می‌باشد. در این سفر، با استفاده از یک برنامه فشرده به بررسی ایده‌ها و محصولات تیم‌های منتخب می‌پردازیم. سپس به آنها دانش و اطلاعات لازم برای رسیدن به موفقیت در کسب‌وکارشان را انتقال می‌دهیم. قرار است در این دوره، مهارت‌های لازم را برای شکوفایی و توسعه توانمندی تیم‌ها آموزش دهیم و با هم به تبدیل کردن شرکت به یک شرکت برند و با بهترین جایگاه بپردازیم.
منتورهایی از متخصصین مجرب و حامیان تلاش‌گر در آسا آماده‌اند تا با استفاده از روش‌های پیشرفته‌ای مانند منتورینگ، کوچینگ و مشاوره توانایی‌های شما را برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار تقویت کنند.

پیش شتابدهی

_

این دوره، یک سفر هیجان‌انگیز و کوتاه مدت به جهان کسب‌وکار است که 4 تا 6 ماه ادامه خواهد داشت. تمرکز اصلی آسا در این دوره بر روی زیرساخت‌های تیم ها جهت ورود به بازار می‌باشد. در این سفر، با استفاده از یک برنامه فشرده به بررسی ایده‌ها و محصولات تیم‌های منتخب می‌پردازیم. سپس به آنها دانش و اطلاعات لازم برای رسیدن به موفقیت در کسب‌وکارشان را انتقال می‌دهیم. قرار است در این دوره، مهارت‌های لازم را برای شکوفایی و توسعه توانمندی تیم‌ها آموزش دهیم و با هم به تبدیل کردن شرکت به یک شرکت برند و با بهترین جایگاه بپردازیم.
منتورهایی از متخصصین مجرب و حامیان تلاش‌گر در آسا آماده‌اند تا با استفاده از روش‌های پیشرفته‌ای مانند منتورینگ، کوچینگ و مشاوره توانایی‌های شما را برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار تقویت کنند.

شـتـابـدهــی

_

در دوره شتابدهی، همانند دوره قبل تیم ها به صورت مستمر از خدمات منتورینگ، کوچینگ، مشاوره و آموزش بهره‌مند خواهند شد. تمرکز اصلی این دوره بر ارائه خدمات جهت ورود یا توسعه بازار است همراه با بازطراحی مدل کسب و کار، شبکه سازی، بازاریابی و سایر موارد تخصصی و عملیاتی بر حسب اولویت و ضرورت بازار صورت خواهد گرفت. این دوره با مدت زمان 2 تا 5 سال برنامه ریزی شده است و در این مدت خدماتی از قبیل ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ، پیوند با شبکه گسترده فعالان صنعتی، و آموزش در حوزه های تخصصی، مهارتی و کسب وکار ارائه خواهد شد. نکته مهم این است که امکان ارائه خدمات در زمینه بازرگانی و صادرات در این دوره نیز امکان‌پذیر است.
در این دوره سعی بر این است با داشتن استراتژی های کلیدی و یک برنامه بازار همراه با افزایش توانمندی تیم، سهم بازار شرکت را افزایش داده و ارزش افزوده پایداری را ایجاد نمود.

شتابدهی

_

در دوره شتابدهی، همانند دوره قبل تیم ها به صورت مستمر از خدمات منتورینگ، کوچینگ، مشاوره و آموزش بهره‌مند خواهند شد. تمرکز اصلی این دوره بر ارائه خدمات جهت ورود یا توسعه بازار است همراه با بازطراحی مدل کسب و کار، شبکه سازی، بازاریابی و سایر موارد تخصصی و عملیاتی بر حسب اولویت و ضرورت بازار صورت خواهد گرفت. این دوره با مدت زمان 2 تا 5 سال برنامه ریزی شده است و در این مدت خدماتی از قبیل ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ، پیوند با شبکه گسترده فعالان صنعتی، و آموزش در حوزه های تخصصی، مهارتی و کسب وکار ارائه خواهد شد. نکته مهم این است که امکان ارائه خدمات در زمینه بازرگانی و صادرات در این دوره نیز امکان‌پذیر است.
در این دوره سعی بر این است با داشتن استراتژی های کلیدی و یک برنامه بازار همراه با افزایش توانمندی تیم، سهم بازار شرکت را افزایش داده و ارزش افزوده پایداری را ایجاد نمود.

ثبت نام
شتاب به کسب و کارتان با شتابدهنده آسا
عقد قرارداد
توافق فراهم، تعهد به عقد قرارداد با تیم‌های نوآور
مصاحبه اولیه
آغاز مسیر تیم‌های نوآور با مصاحبه اولیه شتابدهنده آسا
گذراندن دوره
آموزش حرفه‌ای: توسعه مهارت‌های تیم‌ها در دوره‌های شتابدهنده
داوری هر دوره
تیم‌ها در مرحله داوری، توسط ارزیابان ماهر ارزیابی می‌شوند.
ارزیابی عملکرد
ارزیابی دقیق: عملکرد تیم‌ها در مسیر بهبود مستمر

مـراحـــل
و
فــرآیـنـد
شـتابـدهــی
در آســا

مراحل
و
فرآیند
شتابدهی
در آسا

ثبت نام
شتاب به کسب و کارتان با شتابدهنده آسا
مصاحبه اولیه
آغاز مسیر تیم‌های نوآور با مصاحبه اولیه شتابدهنده آسا
داوری هر دوره
تیم‌ها در مرحله داوری، توسط ارزیابان ماهر ارزیابی می‌شوند.
عقد قرارداد
توافق فراهم، تعهد به عقد قرارداد با تیم‌های نوآور
گذراندن دوره
آموزش حرفه‌ای: توسعه مهارت‌های تیم‌ها در دوره‌های شتابدهنده
ارزیابی عملکرد
ارزیابی دقیق: عملکرد تیم‌ها در مسیر بهبود مستمر
مراحل
و فرآیند شتابدهی در آسا

این دوره، یک سفر هیجان‌انگیز و کوتاه مدت به جهان کسب‌وکار است که 4 تا 6 ماه ادامه خواهد داشت. تمرکز اصلی آسا در این دوره بر روی زیرساخت‌های تیم ها جهت ورود به بازار می‌باشد.

ثبت نام

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، 

مصاحبه اولیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، 

داوری هر دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، 

عقد قرارداد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، 

گذراندن دوره

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، 

ارزیابی عملکرد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، 

EndlessApplications
Homox offers a universe of applications, from empowering healthcare professionals and pharmaceutical companies to aiding wellness and fitness enthusiasts. With real-time monitoring and tailored insights, even individual patients and users can harness the power of their Personal Digital Twin to revolutionize their health journey.

Real-time Monitoring and Predictive Analytics
Drug Development Simulations
Personalized Fitness and Health Plans
Virtual Health Assessments for Patients

عنوان شما

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipi scing elit. duis odio nisl tinci dunt eturn sed molis velit.

عنوان شما

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipi scing elit. duis odio nisl tinci dunt eturn sed molis velit.

عنوان شما

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipi scing elit. duis odio nisl tinci dunt eturn sed molis velit.

عنوان شما

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipi scing elit. duis odio nisl tinci dunt eturn sed molis velit.

خــدمات شــتــاب دهـنـده آســا

خدمات ما از طیف گسترده‌ای از مشاوره تا آموزش نوآوری فناورانه فراگیر است. با راهکارهای شخصی‌سازی، بازاریابی حرفه‌ای و پشتیبانی فنی مستدام، ما تیم‌ها را در هر مرحله از دوره شتابدهی به یک راه حرفه‌ای و موفق هدایت می‌کنیم.

خدمات شتاب دهنده آسا

خدمات ما از طیف گسترده‌ای از مشاوره تا آموزش نوآوری فناورانه فراگیر است. با راهکارهای شخصی‌سازی، بازاریابی حرفه‌ای و پشتیبانی فنی مستدام، ما تیم‌ها را در هر مرحله از دوره شتابدهی به یک راه حرفه‌ای و موفق هدایت می‌کنیم.

communication

آموزش و مشاوره

خدمات مشاوره و کوچینگ، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بازار

network

شبکه سازی

برقراری ارتباط با بازار هدف، شرکت های فناور و دانش بنیان

investment

سرمایه گذاری

تامین مالی به همراه ارتباط منظم با شبکه سرمایه گذاران

client

خدمات تخصصی

خدمات حقوقی و مالی، ارتباط با متخصصان فنی، بازار و مالی، ارزشگذاری

آموزش و مشاوره

خدمات مشاوره و کوچینگ، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بازار

شبکه سازی

برقراری ارتباط با بازار هدف، شرکت های فناور و دانش بنیان

سرمایه گذاری

تامین مالی به همراه ارتباط منظم با شبکه سرمایه گذاران

خدمات تخصصی

خدمات حقوقی و مالی، ارتباط با متخصصان فنی، بازار و مالی، ارزشگذاری

آموزش و مشاوره

خدمات مشاوره و کوچینگ، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بازار

شبکه سازی

برقراری ارتباط با بازار هدف، شرکت های فناور و دانش بنیان

سرمایه گذاری

تامین مالی به همراه ارتباط منظم با شبکه سرمایه گذاران

خدمات تخصصی

خدمات حقوقی و مالی، ارتباط با متخصصان فنی، بازار و مالی، ارزشگذاری

حــوزه‌هـای فـعـالـیـت شــتـابــدهـنــده آســا

_

رباتیک

2 تیم نوآور
در زمینه رباتیک
مشاهده بیشتر

قطعات الکترونیک

2 تیم نوآور
در زمینه قطعات الکترونیک
مشاهده بیشتر

فناوری‌های نو

1 تیم نوآور
در زمینه فناوری نو
مشاهده بیشتر

اینترنت اشیا

هوش مصنوعی

2 تیم نوآور
در زمینه هوش مصنوعی
مشاهده بیشتر

شهر هوشمند

1 تیم نوآور
در زمینه شهر هوشمند
مشاهده بیشتر

سـوالــی داریــد از مــــا بــپـرسـیـــد!

مـعـرفــی تــیــم هـای نــوآور

تیم‌های ما از نوآوری به عنوان چراغ راهنمایی برای رسیدن به موفقیت استفاده می‌کنند. با ترکیب افراد متعهد و تخصصی، هدف ما ارائه راهکارهای خلاقانه و ایجاد تغییر در صنعت است. اعتقاد ما به تنوع و همکاری فراگیر، ما را به مسیری از توسعه پایدار و سودآور هدایت می‌کند.

معرفی تیم های نوآور

تیم‌های ما از نوآوری به عنوان چراغ راهنمایی برای رسیدن به موفقیت استفاده می‌کنند. با ترکیب افراد متعهد و تخصصی، هدف ما ارائه راهکارهای خلاقانه و ایجاد تغییر در صنعت است. اعتقاد ما به تنوع و همکاری فراگیر، ما را به مسیری از توسعه پایدار و سودآور هدایت می‌کند.

ارتـبـاط بــرقــرار کـنـیـد

و تـغـیـیـر را تـجـربــه کـنـیـد

   دربــاره آســا از زبــان دیـگــران

شتاب دهنده‌های ما، به عنوان ابزاری قدرتمند در فرآیند پیش شتابدهی و شتابدهی، تیم‌های شما را به رشد و توسعه با کارآیی بیشتر هدایت می‌کنند.

درباره آسا از زبان دیگران

شتاب دهنده‌های ما، به عنوان ابزاری قدرتمند در فرآیند پیش شتابدهی و شتابدهی، تیم‌های شما را به رشد و توسعه با کارآیی بیشتر هدایت می‌کنند.

درباره آسا از زبان دیگران

شتاب دهنده‌های ما، به عنوان ابزاری قدرتمند در فرآیند پیش شتابدهی و شتابدهی، تیم‌های شما را به رشد و توسعه با کارآیی بیشتر هدایت می‌کنند.

موسسه ویانا دانش ایرانیان
مدیرعامل

شتابدهنده آسا فقط یک شتابدهنده نیست، یک محیط فوق العاده دوستانه و با نشاط است که مدیرانش سعی می‌کنند هم دوست و همراه باشند، هم منتور تا تیم‌ها را با شادی رشد بدهند.

شرکت نوآوری الکترونیک عمیدسورنا
مدیرعامل

شتابدهنده آسا در خصوص ثبت شرکت، اصول و مهارت شرکت داشتن، فروش و بازایابی، فنون مذاکره و … آموزش های عالی ارائه دادند و در زمینه های مختلف جهت ارتقا کارها و فروش بهتر کمک و راهنمایی زیادی کردند از خانم مهندس شکاری کمال سپاس و قدردان زحمات های ایشان هستیم.

شرکت دیانا الکترونیک کویر یزد
مدیرعامل

بیش از یک سال است که مجموعه دیانا با شرکت آسا آشنا شده است و از خدمات این شرکت استفاده می‌کند، در این مدت اگر بخواهم خلاصه ای از خدمات ارائه شده بگویم می توان در سه کلمه خلاصه کرد : حرفه ای، علمی و دلسوزانه. ممنون از تیم خوب آسا

شرکت افرابن
مدیرعامل

یکی از مشکلاتی که شرکت‌های فناور و دانش بنیان با آن مواجه هستند بخش بازار و بازرگانی است که با توجه به رویکرد فنی غالب این شرکت‌ها از این مقوله غافل مانده و باعث ایجاد زمینه های ضعف در ارکان مالی شرکت‌ها را موجب میگردد. این شرکت نیز مانند سایر شرکت‌ها از این مساله به دور نبوده و علیرغم تولید نمونه های قابل ارائه به بازار ، نتوانسته است در حد انتظار در زمینه فروش و ورود به بازار موفق باشد. شتابدهنده آسا به عنوان یک نقطه قابل اتکاء جهت ساماندهی بخش تجارت و بازار ، توانسته است اقدامات موثری در این رابطه به انجام برساند که البته این تازه شروع راه است و امیدواریم در گامهای بعدی توسعه و گسترش این همکاری و مهمتر از آن ثمرات این همکاری را شاهد باشیم.

موسسه ویانا دانش ایرانیان
مدیر عامل
شتابدهنده آسا فقط یک شتابدهنده نیست، یک محیط فوق العاده دوستانه و با نشاط است که مدیرانش سعی می‌کنند هم دوست و همراه باشند، هم منتور تا تیم‌ها را با شادی رشد بدهند.
شرکت نوآوری الکترونیک عمیدسورنا
مدیر عامل
شتابدهنده آسا در خصوص ثبت شرکت، اصول و مهارت شرکت داشتن، فروش و بازایابی، فنون مذاکره و … آموزش های عالی ارائه دادند و در زمینه های مختلف جهت ارتقا کارها و فروش بهتر کمک و راهنمایی زیادی کردند از خانم مهندس شکاری کمال سپاس و قدردان زحمات های ایشان هستیم.
شرکت دیانا الکترونیک کویر یزد
مدیر عامل
بیش از یک سال است که مجموعه دیانا با شرکت آسا آشنا شده است و از خدمات این شرکت استفاده می‌کند، در این مدت اگر بخواهم خلاصه ای از خدمات ارائه شده بگویم می توان در سه کلمه خلاصه کرد : حرفه ای، علمی و دلسوزانه. ممنون از تیم خوب آسا
شرکت افرابن
مدیر عامل
یکی از مشکلاتی که شرکت‌های فناور و دانش بنیان با آن مواجه هستند بخش بازار و بازرگانی است که با توجه به رویکرد فنی غالب این شرکت‌ها از این مقوله غافل مانده و باعث ایجاد زمینه های ضعف در ارکان مالی شرکت‌ها را موجب میگردد. این شرکت نیز مانند سایر شرکت‌ها از این مساله به دور نبوده و علیرغم تولید نمونه های قابل ارائه به بازار ، نتوانسته است در حد انتظار در زمینه فروش و ورود به بازار موفق باشد. شتابدهنده آسا به عنوان یک نقطه قابل اتکاء جهت ساماندهی بخش تجارت و بازار ، توانسته است اقدامات موثری در این رابطه به انجام برساند که البته این تازه شروع راه است و امیدواریم در گامهای بعدی توسعه و گسترش این همکاری و مهمتر از آن ثمرات این همکاری را شاهد باشیم.
موسسه ویانا دانش ایرانیان
مدیر عامل
شتابدهنده آسا فقط یک شتابدهنده نیست، یک محیط فوق العاده دوستانه و با نشاط است که مدیرانش سعی می‌کنند هم دوست و همراه باشند، هم منتور تا تیم‌ها را با شادی رشد بدهند.
شرکت نوآوری الکترونیک عمیدسورنا
مدیر عامل
شتابدهنده آسا در خصوص ثبت شرکت، اصول و مهارت شرکت داشتن، فروش و بازایابی، فنون مذاکره و … آموزش های عالی ارائه دادند و در زمینه های مختلف جهت ارتقا کارها و فروش بهتر کمک و راهنمایی زیادی کردند از خانم مهندس شکاری کمال سپاس و قدردان زحمات های ایشان هستیم.
شرکت دیانا الکترونیک کویر یزد
مدیر عامل
بیش از یک سال است که مجموعه دیانا با شرکت آسا آشنا شده است و از خدمات این شرکت استفاده می‌کند، در این مدت اگر بخواهم خلاصه ای از خدمات ارائه شده بگویم می توان در سه کلمه خلاصه کرد : حرفه ای، علمی و دلسوزانه. ممنون از تیم خوب آسا
شرکت افرابن
مدیر عامل
یکی از مشکلاتی که شرکت‌های فناور و دانش بنیان با آن مواجه هستند بخش بازار و بازرگانی است که با توجه به رویکرد فنی غالب این شرکت‌ها از این مقوله غافل مانده و باعث ایجاد زمینه های ضعف در ارکان مالی شرکت‌ها را موجب میگردد. این شرکت نیز مانند سایر شرکت‌ها از این مساله به دور نبوده و علیرغم تولید نمونه های قابل ارائه به بازار ، نتوانسته است در حد انتظار در زمینه فروش و ورود به بازار موفق باشد. شتابدهنده آسا به عنوان یک نقطه قابل اتکاء جهت ساماندهی بخش تجارت و بازار ، توانسته است اقدامات موثری در این رابطه به انجام برساند که البته این تازه شروع راه است و امیدواریم در گامهای بعدی توسعه و گسترش این همکاری و مهمتر از آن ثمرات این همکاری را شاهد باشیم.

آخـریــن اخـبــار و مـقـالات

آخرین تحولات در تیم ما و اعلام اخبار مهم شرکت را در این مطلب بخوانید. از تغییرات در ساختار سازمانی گرفته تا دستاوردهای برجسته تیم، همه چیز در این خبرها برای شما آمده است.

 

2 میلیارد

250%

525 میلیون

نتایج فوق العاده با آسا 

_

 یک نمونه از شرکت های نوآور در زمان شروع همکاری با شتاب دهنده آسا، دارای مبلغ درآمدی سالیانه 525 میلیون تومان بوده اند اما با همراه شدن با مجموعه ما و گذراندن مراحل و فرآیند های شتابدهی، پس از یک سال با رشد %250  به مبلغ درآمدی سالیانه 2 میلیارد تومان دست یافتند.